Jak w dzisiejszych czasach zadbać o nasze środowisko i co zrobić z złymi odpadami?
  Startseite
  Über...
  Archiv
  Gästebuch
  Kontakt
  Abonnieren


https://myblog.de/expresskbogruz

Gratis bloggen bei
myblog.de

Jak w tym momencie zadbać o nasze środowisko i co zrobić z brudnymi odpadami?

Werbung

W okresie budowy domu bądź lokalu o innym charakterze siłą rzeczy dochodzi do wytworzenia odpadów poremontowych. Pozostałości usuniętych materiałów, resztki budowlanych materiałów zastosowanych w czasie remontu i inne odpady związane z pracami budowlanymi muszą zostać usunięte z co najmniej dwóch przyczyn. Po pierwsze, odpady pobudowlane niedobrze prezentują się w okolicy domu znacznie utrudniając utrzymanie porządku niekiedy także w obrębie sąsiadujących gruntów. Papierowe worki i drobny gruz nierzadko są powodem sąsiedzkich konfliktów. Drugą kwestią są ekonomiczne względy. Z perspektywy ochrony środowiska i estetyki otoczenia wszystkie odpady poremontowe są pozbawione wartości i wymagające usunięcia. Niszczą one ekosystem oraz zmniejszają poczucie estetyki. Niemniej odpady remontowe są wartościowym surowcem wtórnym, który po selekcji i przetworzeniu może znów zostać użyty w budownictwie. Uzyskane surowce są wykorzystywane między innymi w czasie produkcji elementów budowlanych, a także tworzyw niezbędnych do przeprowadzenia remontowych prac i innych robót budowlanych. System gospodarowana odpadami przeważnie jest zorganizowany w ramach działalności podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, jako jedno z zadań własnych gminy. Właściciele budynków, gruntów lub lokali są zazwyczaj obciążeni opłatami o charakterze publicznym za prowadzenie gospodarki komunalnej przez gminę. W zamian za uiszczanie gminnych należności mogą oni otrzymać ekwiwalentne świadczenie w formie wywozu odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Z perspektywy podstawowej jednostki samorządu terytorialnego są one uznawane za odpady komunalne. Jednakże nie wszystkie odpady pobudowlane są odbierane w ramach działania gminy. Opłata gminna dotyczy tylko pozostałości po pracach remontowych w gospodarstwie przeprowadzonych samodzielnie przez mieszkańca gminy. W efekcie członek samorządu gminnego, który zatrudnia firmę wykonującą pracę musi radzić sobie z odpadami sam. Wynika to z tego, że w razie przeprowadzania prac remontowych przez firmę, to wyłącznie ona staje się wytwórcą odpadów. Opłaty pokrywane przez właściciela są zaś płacone w ramach jego działalności, a nie działalności firmy, z usług której korzysta. W tego typu przypadkach obowiązek wywozu pobudowlanych odpadów powinien spocząć na zatrudnionej firmie.
22.5.15 14:21


Werbung


sVerantwortlich für die Inhalte ist der Autor. Dein kostenloses Blog bei myblog.de! Datenschutzerklärung
Werbung